บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2549

 

ปางน้อยลำเหนียกรู้                          เรียนคุณ

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน                          ทรัพย์ไว้

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ                       ธรรมชอบ

ยามหง่อมทำใดได้                   แต่ล้วนอนิจจัง

 Total Execution Time: 0.001630965868632 Mins