ความรู้ทางธรรม

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

 

   ความรู้ทางธรรม

 

           ความรู้ทางธรรม คือแหล่งกำเนิดแห่งปัญญา หนุ่มสาวทุกคนจะต้องได้รับการปลูกฝังอบรมให้มีความรู้ทางธรรม ให้รู้ว่าธรรมะ คือแหล่งกำเนิดแห่งปัญญาที่จะสามารถใช้เป็นทั้งเครื่องป้องกันและแก้ปัญหาครอบครัวได้ทุกเรื่อง เช่น ชายที่ขาดความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มักประพฤติตนเป็นคนเจ้าชู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านความสงบภายในครอบครัว รวมไปถึงความเกกมะเหรก เกเรของบุตรด้วย


           ส่วนหญิงบางคนที่ขาดความรู้ทางธรรม เมื่อรู้ว่าสามีไปมีภรรยาใหม่ ก็รู้สึกเสียใจและน้อยใจว่าตนไม่เป็นที่รักของสามีอีกต่อไปแล้ว ก็อาจจะไปฆ่าตัวตาย บุตรของตนก็กลายเป็นเด็กกำพร้า ตนเองก็ต้องตกนรกหมกไหม้ไปตามกฎแห่งกรรม


           ส่วนหญิงบางคนรู้สึกเสียใจแต่ไม่น้อยใจ กลับมีแต่ความโกรธแค้น แล้วระเบิดความแค้นของ
ตนด้วยการปลิดชีวิตของสามี หรือไม่ก็ปลิดชีวิตของภรรยาใหม่ของสามี หรือไม่ก็ปลิดชีวิตเสียทั้งสองฝ่ายแล้วก็ฆ่าตนเองให้ตายตามไปด้วย แต่ถ้าตนยังไม่ตายก็ต้องเข้าไปเสวยวิบากกรรมชั่วของตนอยู่ในคุกในตะรางเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะต้องไปเสวยวิบากกรรมอยู่ในมหานรกชั่วกัปชั่วกัลปต่อไปอีกส่วนบุตรกำพร้าก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างรันทด และอาจจะกลายเป็นเยาวชนมีปัญหาต่อไปอีก เหล่านี้คือ ตัวอย่างอันเป็นโทษภัยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่ขาดความรู้ทางธรรม


           ในกรณีคู่สามีที่เกิดเรื่องราวดังกล่าว ถ้าฝ่ายสามีเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ปัญหา
ดังกล่าวย่อมไม่เกิดขึ้น หรือถ้าสามีเป็นคนไม่ดี ไม่มีธรรมะ แต่ฝ่ายภรรยาเป็นคนรู้ธรรมะดี กรณีฆาตกรรมดังกล่าวย่อมไม่เกิดขึ้น แม้ภรรยาจะไม่สามารถแก้ไขให้สามีเป็นคนดีได้ แต่ก็จะสามารถเลี้ยงดูปลูกฝังอบรมบุตรธิดา ให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิ ไม่สร้างกรรมกิเลส ดังเช่นผู้เป็นบิดา การที่เธอสามารถตั้งอยู่ในความดีได้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุตรได้เห็นสามารถเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีได้ ก็เพราะเธอมีปัญญาทางธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้นการปลูกฝังความรู้ทางธรรมให้แก่หนุ่มสาว เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตวิวาห์จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะธรรมะจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายตลอดชีวิต ยิ่งกว่านั้นยังจะมีการถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆ ไปอีก

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0029152154922485 Mins