โทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร 6 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

โทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร 6 ประการ

 


         คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ 6 ประการนี้ คือ


         1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย


         2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย


         3. เขามีนักเลงเหล้าเป็นมิตรสหาย


         4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย


         5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหาย


         6. เขามีโจรเป็นมิตรสหาย


         คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ 6 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0024436513582865 Mins