ความดีคือมิตรแท้

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2549

 

วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง                               ชีวิต

ยามอยู่เรือนเมียสนิท                   เพื่อนร้อน

ร่างกายสหายติดตามทุกข์                 ยากนา

ธรรมหากเป็นมิตรข้อนเมื่อม้วย              อาสัญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013102491696676 Mins