ความโลภทำให้มืดบอด

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้โลภย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม

ความโลภเข้าครอบงำคนใด เมื่อใด

ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๗

 Total Execution Time: 0.0010050495465597 Mins