รักธรรมะจริงๆ I Truly Love Meditation

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
รักธรรมะจริงๆ
I Truly Love Meditation
 


ยายปฏิบัติธรรมมาก
ในสมัยสงครามโลก
ต้องนั่งธรรมะเวลากลางวัน 6 ชั่วโมง
กลางคืน 6 ชั่วโมง
วิชชานั้นต้องละเอียดมาก

ถึงยายไม่ได้ทำวิชชารุ่นแรก
แต่ก็มาทันทำวิชชาละเอียด ๆ
เพราะหลวงพ่อเริ่มทำวิชชาละเอียด
ตอนที่ยายเข้ามาอยู่ในโรงงานแล้ว
ธรรมะของยายจึงเชี่ยวชาญมาก
เพราะในชีวิตของยาย
ยายรักธรรมะจริง ๆ
 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
 
 

I Truly Love Meditation


    I meditate all the time.  During World War II, I meditated six hours during the day, and six more hours during the night.  The method must be extremely refined and exact.

   Although the first advanced meditation group already before I arrived, I arrived in time for the super-advanced meditation program that Luang Por later initiated.  Because of this, and because  of my extreme love and devotion for meditation, my meditation skill became very profound.
 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
5 November 2522 B.E.
 
 
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051590998967489 Mins