มีบุญช่วยตัวเองได้

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2557

 
 
มีบุญช่วยตัวเองได้
 

โบราณท่านว่า...สวดมนต์ เป็นยาทา  ภาวนาเป็นยากิน
ถ้าทั้งกิน  ทั้งทา  โรคก็หายเร็วขึ้น

 

คนเรามีทุกข์ก็เหมือนกับมีโรค เราต้องแนะนำเขาไป 
คนที่มีปัญหาหนัก ๆ

ก็ต้องพยายามให้เขา ทั้งสวดมนต์และนั่งธรรมะ
เขาจะได้มีบุญช่วยตัวเองได้
 

คำสอนคุณยาย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014540155728658 Mins