มีแค่นี้เอง...จริงๆๆ

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2557

 

 

มีแค่นี้เอง...จริงๆๆ

 

เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ พัฒนาและอัพเกรดไปมาก ฉลาดทั้ง Hardware และ Software

ฐานราก ที่อยู่เบื้องหลังความฉลาด คือ เลขฐานสอง 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000  1001 1010 1011 1111
มีแต่ 0 1 ศูนย์หรือหนึ่ง ใช่หรือไม่ใช่ เท่านั้น.

ชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกัน โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เทคโนโลยี่จะทันสมัย อัพเกรด อัพเดท เปลี่ยนเฟิร์มแวร์ใหม่ ไปถึงไหน เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ ?

ฐานราก ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตมนุษย์ ก็มีเพียง บุญหรือบาป เท่านั้น ที่ทำหน้าที่ส่งผล ให้ชีวิตมนุษย์มี สุขหรือทุกข์
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง !

 


1 ธันวาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.009172248840332 Mins