ตรองสังขาร

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2549

มีอายุอยู่ร้อย                                           ปีปลาย

ความเกิดและความตาย                            ไป่รู้

วันเดียวเด็กหญิงชายเห็นเกิด               ตายนา

ลูกอ่อนนั้นยิ่งผู้แก่ร้อย                        ปีปลาย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00080618063608805 Mins