ตรองสังขาร

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2549

มีอายุอยู่ร้อย                                           ปีปลาย

ความเกิดและความตาย                            ไป่รู้

วันเดียวเด็กหญิงชายเห็นเกิด               ตายนา

ลูกอ่อนนั้นยิ่งผู้แก่ร้อย                        ปีปลาย

 Total Execution Time: 0.0011427481969198 Mins