สมบัติไม่วิบัติ

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2558

 

สมบัติไม่วิบัติ

 

ยายอยู่ที่ไหน  ยายก็รักษาสมบัติที่นั่น  รักษาของคนอื่นให้เหมือนของเรา  ของยายเอง   ยายก็รักษาของคนอื่น  ยายก็รักษา

 

ภพชาติต่อไป  เราก็จะสามารถรักษาสมบัติของเราได้  และมีคนช่วยดูแลรักษาให้เป็นอย่างดี  สมบัติก็ไม่วิบัติ

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010920484860738 Mins