เหนี่ยวพระนิพพานไว้

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

เหนี่ยวพระนิพพานไว้

 

             การอธิษฐานนี้สำคัญ  ขึ้นไปนั่งธรรมะบนศาลา  ก็ให้อธิษฐานตามที่หลวงพ่อนำ  และเราต้องอธิษฐานเพิ่มของเราอีก อธิษฐานอะไรก็ตาม  ก็ให้เหนี่ยวพระนิพพานเอาไว้ทุกครั้ง  เพราะว่า..การที่เราเอาใจเหนี่ยวกับพระนิพพานไว้พระนิพพานจะสอนเรา  ให้เราทำแต่ความดี  ไม่ให้เราตกต่ำกว่านี้อีก  เมื่อเราเหนี่ยวพระนิพพานทุกวัน ๆ  ใจเราก็จะสูงขึ้น ๆ  ทุกวัน  เมื่อสูงขึ้นทุก ๆ  วัน  เราจะเห็นทางหลุดทางพ้นได้  เพราะฉะนั้นเราอธิษฐานอะไร  ก็เอาใจเหนี่ยวกับพระนิพพานไว้เสมอ

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011292139689128 Mins