รวมภาพวันวิสาขบูชา 2558

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2558

 

วิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

 Visakha Puja (Vesak Day)

 

วันวิสาขบูชา  วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

 

วันวิสาขบูชา  วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

 

วิสาขบูชา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน


เนื่องในวันวิสาขบูชา  พ.ศ. ๒๕๕๘  วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมพิเศษ

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป 

 

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.สามเณร ธนวัฒน์  บงกชชัยวิพุธ  ป.ธ.๓
ฉายา สุวฑฺฒชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.สามเณร ฉัตรดนัย  ตระกูลคูศรี  ป.ธ.๔
ฉายา วิสารทชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.สามเณร สุรศักดิ์  ขอประเสริฐสุข  ป.ธ.๔
ฉายา อุตฺตมชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. สามเณร สุริยา  ฟักอ่ำ  ป.ธ.๔
ฉายา สุริยชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. สามเณร ชิษณุพงษ์  อมรกุลสวัสดิ์  ป.ธ.๓
ฉายา อมรชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. สามเณร โชคชัย  คมวิเศษ  ป.ธ.๖
ฉายา สิริชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๗. สามเณร เทวัญ  จ้อยสระคู ป.ธ.๗
ฉายา ทตฺตชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. สามเณร เอกพจน์  กุรกนก  ป.ธ.๔
ฉายา อภิชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๙. สามเณร อาริศร  ทองประสาร  ป.ธ.๖
ฉายา สาสนชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐. สามเณร ณัชทยุต  บุญคุ้มครอง  ป.ธ.๗
ฉายา วิจกฺขณชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑. สามเณร อนุชน  วันจงคำ ป.ธ. ๕
ฉายา วิมุตฺติชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒. สามเณร วันเฉลิม  สุวรรณเลิศ  ป.ธ.๔
ฉายา เกวลชโย
   

 

 


งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001318883895874 Mins