แอพพลิเคชั่น Tripitaka 91 V.2.0

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2563

 

เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ที่พัฒนาโดยทีมงาน Tripitaka91.com

ซึ่งพัฒนาต่อจากเวอร์ชั่นเดิมที่พัฒนาโดย บริษัท Devsenses Co., LTD.

โดยเพิ่มความสามารถของแอพ ให้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม eBook ทั่วไป

เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ

 

โดยอ้างอิงข้อมูลพระไตรปิฎกจาก : พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91เล่ม

ฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัย (ปกสีน้ำเงิน)

 

                   สำหรับหัวข้อธรรมสำคัญนั้น จัดทำและและรวบรวมโดยคณะวัดสามแยก (www.samyaek.com) นำโดยอดีตพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎก โดยให้คณะลูกศิษย์ (พระสงฆ์และฆราวาสขณะนั้น) อ่านพระไตรปิฎก พร้อมทั้งย่อสาระสำคัญในแต่ละเล่ม เพื่อสรุปเป็นหัวข้อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา และตกลงกันว่าจะใช้พระไตรปิฎก ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม พร้อมอรรถกถาแปล เป็นฉบับอ้างอิงสำหรับการดำเนินการ ในช่วงแรกของการจัดทำหัวข้อธรรม ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา โดยมีการจัดเรียงหัวข้อธรรมเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน และต่อมาทางทีมงาน tripitaka91.com จึงนำหัวข้อธรรมดังกล่าวมาจัดทำเพื่อแสดงผลในรูปแบบของ Application ต่าง ๆ

 

 

กดที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0066556334495544 Mins