ความอ่อนน้อม เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2558

 

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     ความอ่อนน้อม เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

            ปัญหาหนึ่งในสังคมไทย ในยุคปัจจุบัน คือ การไม่เคารพยำเกรงผู้อาวุโส หรือผู้ใหญ่กว่า บางครั้งมีการดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติ และไม่ให้ความเคารพ ด่าว่ากันก็มี เคยเห็นคนระดับผู้บริหารประเทศ ด่าว่ากันในสภา โดยไม่คำนึงถึงอายุอานาม ของแต่ละคน รู้สึกเศร้าใจ เพราะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ให้คนคนรุ่นหลังได้เห็น เป็นตัวอย่าง

            เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ควรมีคุณธรรมความอ่อนน้อม เช่น ผู้น้อยอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ต่อผู้น้อย ให้ความเคารพ นับถือกันและกัน ถือว่าเป็นคุณธรรม ที่สร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง และทำให้สังคมน่าอยู่

            พฤติกรรม หรือมารยาทดีหรือไม่ดี ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่ง ใครทำอย่างไร มักได้อย่างนั้น เช่น ใครที่ใช้วาจาแข็งกระด้าง กับพ่อแม่ ทั้งทางกายและวาจา เมื่อตัวเองมีลูก ลูกก็มีพฤติกรรมเช่นนั้น เหมือนกัน แต่หากทำดีต่อพ่อแม่ หรือผู้อื่น ย่อมได้รับผล ของการกระทำนั้นตอบเช่นกัน

           ดังพุทธภาษิตที่ว่า "วันทะโก ปฏิวันทะนัง แปลว่า ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้ตอบ"

            คนโบราณ คนเฒ่าคนแก่ มักสอนเสมอว่า คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ต่อผู้สูงกว่าด้วยวัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ ย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง มีคนยกย่องสรรเสริญ อยู่ที่ไหนมักมีโชค ดังคำที่ว่า "คนรู้จักขนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้าก็ไปดี"

            ดังนั้น ความอ่อนน้อม เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว ที่สร้างเองได้ โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหา  และใครแย่งไปไม่ได้

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010044654210409 Mins