ผู้ทรงธรรม

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้ทรงธรรม

 

“ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อย   ย่อมเห็นธรรมด้วยกาย
ผู้ใดไม่ประมาทธรรม    ผู้นั้นแล     ชื่อว่าผู้ทรงธรรม”


 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๙

 

 

 Total Execution Time: 0.0012184858322144 Mins