เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

 

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม สิ่งที่ต้องทำให้ได้...

              เวลาของเราก็ไม่แน่นอน จึงไม่ควรประมาทในชีวิต ตลอดพรรษานี้ อย่าอยู่ไป อย่างนั้นๆ เพียงพรรษาเพิ่มขึ้น...อย่าทำอย่างนั้นนะลูก ให้บำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่ ด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เอาใจของเรามาหยุดนิ่งที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลา ให้ได้ทุกกิจวัตร-กิจกรรม
 
   ให้เราสั่งสมกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์
ใจหยุดเท่านั้น จึงจะเห็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์

             ว่าเป็นอย่างไร....เมื่อใจหยุดถูกส่วน ก็จะเห็นดวงธรรม ปรากฏขึ้นลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งจะมาพร้อมกับความสุข ที่เราจะสัมผัสได้ว่าต่างกับความสุขที่เราเคยรู้จัก ถ้าเป็นได้อย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะถูกหลักวิชชา ซึ่ง"พญามาร"ก็พยายามกันนักกันหนาไม่ให้เรา ใจหยุดนิ่งได้...

            เพราะเมื่อใจหยุดนิ่ง ธรรมก็เกิดขึ้นได้ สมณธรรมก็เกิดขึ้น และ ทำให้ใจของเราดื่มด่ำ เข้าสู่ภายใน อยากหยุดอยากนิ่งเข้าไปศึกษา เรื่องราวความจริงของชีวิตอีกมากมาย เราจะดิ่งเข้าไปเห็นดวงในดวงกายในกายไปเรื่อยๆ อย่างน่าอัศจรรย์...ใจจะร่อนเข้าไปข้างใน 
            เมื่อใจร่อน กายก็ร่อน จนเข้าถึงพระธรรมกายภายใน เป็นพระทั้งภายนอกภายใน ความรู้สึกเป็นพระก็เพิ่มขึ้น ธรรมจักขุก็เกิดขึ้น ญานหยั่งรู้ ปัญญาก็เกิด วิชชาและแสงสว่างก็เกิด การระลึกชาติได้ การเห็นภพภูมิต่างๆ ก็เกิดขึ้น เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราและผู้อื่น

            เมื่อเห็นแจ่มแจ้งด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกาย เกิดความเบื่อหน่ายของการเกิด  ก็จะพยายามดับกิเลส หยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆ จนเข้าถึงกายธรรมอรหัตผล
ดับขันธ์ทั้งหลายที่จะรองรับเห็นจำคิดรู้ทั้งหลาย ตกศูนย์เข้าสู่อายตนนิพพาน...

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)
31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

 

ตอนหนึ่งของโอวาทวันเข้าพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี...

            ชอบจึงนำมาฝาก...ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทในเวลา ในวัย ในชีวิต ภายนอกเคลื่อนไหว ภายในหยุดนิ่ง ทำใจให้หยุดให้นิ่ง เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม กันง่ายๆ ทุกๆคน

 

1 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

อนุโมทนาบุญขอบคุณ ผู้บันทึกและถอดเทป ภาพประกอบ ให้ได้บุญกันทุกคน