ผู้รู้กาล

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2548

 

ผู้รู้กาล

 

“ผู้ใดช้าในกาลที่ควรช้า และรีบในกาลที่ควรรีบ

ผู้นั้นเป็นผู้ฉลาด ย่อมถึงสุข

เพราะการจัดทำโดยแยบคาย"


 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑

 

 

 Total Execution Time: 0.0010942657788595 Mins