ยายจะคอยเฝ้าดู

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2558

ยายจะคอยเฝ้าดู

 

เมื่อยายอยู่ดุสิต 
ยายจะสวมขันธ์ของกายทิพย์
ยายจะคอยเฝ้าดู
การสร้างบารมีของทุกๆคน

ยายจะคอยเฝ้าดู
การสร้างบารมีของหลวงพ่อธัมมะ
ของหลวงพ่อทัตตะของท่าน

แล้วคอยเฝ้าดู
การสร้างบารมีของลูกหลานยายทุกๆ คน

ถ้าเดือดร้อนให้นึกถึงยาย
ติดขัดอะไรให้นึกถึงยายนะ
ให้ตั้งใจสร้างบุญ สร้างบารมีให้เต็มที่
เอาบุญให้เยอะๆ แบบยาย
ให้ได้บุญกับยายกันทุกๆ คนนะคะ

 

คำสอนคุณยายอาจารย์

( พ.ศ. ๒๕๒๘ )

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047024011611938 Mins