ผู้มีทุกข์ในภายหน้า

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2548

 

 

ผู้ใดมัวแต่รักษาของรักอยู่ ด้วยถือว่าเรารักของเรา

ทำตัวเหินห่างจากความดี เสพสมอยู่แต่ของรัก

เหมือนคนเหล้าเฝ้าเสพสุราเจือยาพิษอยู่

ผู้นั้น ย่อมได้รับความทุกข์ในภายภาคหน้า


 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๗๖

 Total Execution Time: 0.0011563181877136 Mins