ทำความดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่า

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2558

 

ทำความดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่า

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

     ทำความดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่า

        การเริ่มต้นทำความดี ไม่ต้องรอเทศกาล เช่น เทศกาลวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือวันเกิด ควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพราะวันนี้เป็นวันที่มีอยู่จริง เหมือนกับชีวิตของเราที่ยังมีอยู่จริงในขณะนี้ เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า หากมัวรอวันเทศกาลหรือมัวผลัดวันพรุ่งนี้ และรอวันต่อๆ ไป เราไม่รู้ว่าจะมีวันที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่า ท่านจึงประพันธ์ไว้ว่า
   

   วันไหนไหน  ไม่สำคัญ  เท่าวันนี้
   เป็นวันที่  สำคัญ  กว่าวันไหน
   วันพรุ่งนี้  มะรืนนี้  ดีอย่างไร
   ก็ยังไม่  สำคัญ  เท่าวันนี้

         เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า วันคืนก็ล่วงไป ล่วงไป เดี๋ยวมืด เดี๋ยวสว่างอยู่ตลอด ไม่มีใครหยุดยั้งกาลเวลาได้ ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ถ้าคิดจะทำความดี "อย่าผลัดวันประกันพรุ่งเลย" คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง คือ คนที่ "ประมาท"

        ดังคำที่ว่า "อะปังปะมาโท อะมะตัง ปะทัง...... ความประมาทเป็นทางแห่งการสูญเสียโอกาส" ดังนั้นเราควรทำความดีกันตั้งแต่วันนี้เถิด ดีที่สุด