แม่ผู้ให้กำเนิดกับแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ใครมีพระคุณกว่ากัน

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

แม่ผู้ให้กำเนิดกับแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ใครมีพระคุณกว่ากัน


            คำถาม : ผู้หญิงที่อุ้มท้องให้คนอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้บุญหรือไม่ แล้วแม่แท้ๆที่อุ้มท้องเรามา กับแม่ที่เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ใครมีพระคุณมากกว่ากัน...?


            คำตอบ : ผู้หญิงที่อุ้มท้องให้ผู้อื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้น เขามีเจตนาดีที่จะผ่อนคลายความทุกข์ของผู้อื่นให้ได้มีบุตรสมปรารถนาจึงเกิดเป็นบุญกุศล แม่ที่อุ้มท้องเรามา กับแม่ที่เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ทั้งสองมีบุญคุณต่อเรามากทั้งคู่ แม่ที่เลี้ยงดูเรามาย่อมมีบุญคุณมหาศาล ส่วนแม่ที่อุ้มท้องให้กำเนิดเรามานั้น เราไม่ควรคิดว่าท่านไม่มีบุญกับเราเพราะไม่ได้เลี้ยงดูเรา
            จริงๆแล้วแม่ที่อุ้มท้องเรามาแม้ว่าท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเรามาแต่ท่านก็มีบุญคุณมหาศาลเช่นเดียวกัน ถึงขนาดที่ว่าถ้าลูกฆ่าแม่ผู้ให้กำเนิดถือเป็นอนันตริยกรรม กรรมที่หนักที่สุดพอๆกับฆ่าพระอรหันต์เลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้สะท้อนให้เห็นว่า พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีพระคุณกับลูกอย่างมหาศาล ถึงแม้จะไม่ได้เลี้ยงดูเรามาเลยก็ตาม 

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008732000986735 Mins