สัมมา" แปลว่า ชอบ "อะระหัง" เป็นพระพุทธคุณบท ต้น แปลว่า ไกลจากกิเลส
...อ่านต่อ
ปรัปวาท แปลว่า ถ้อยคำของคนอื่น คำกล่าวหาของคนพวกอื่น การโต้เถียงกับผู้อื่น
...อ่านต่อ
ปฏิการะ แปลว่า การทำตอบ การสนองตอบ การตอบแทน ใช้คู่กับคำว่า อุปการะ คือ การเข้าไปอุดหนุน การช่วยเหลือ
...อ่านต่อ
บริวารกฐิน หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้
...อ่านต่อ
นิมิต หมายถึงอาการที่เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบเป็นนัยๆ หรือบอกใบ้ตามที่ตกลงกันไว้
...อ่านต่อ
นิมิต หมายถึงสิ่งบอกเหตุ ลางสังหรณ์สัญญาณบอกเหตุก็ได้
...อ่านต่อ
ธรรมราชา แปลว่า พระราชาแห่งธรรม พระราชาผู้ทรงธรรม เรียกเต็มว่า พระธรรมราชา
...อ่านต่อ
เทพ ในคำภีร์ศาสนา หมายถึง เทพ 3 ระดับ คือ
...อ่านต่อ
ทาสทาน หมายถึง การให้แบบให้ทาส,ทานอย่างเลว
...อ่านต่อ
ตักบาตร หมายความว่า เอาของใส่บาตรพระ วางของลงในบาตรพระ ใช้ว่า ใส่บาตรก็ได้
...อ่านต่อ
ดิถี คือ วันตามจันทรคติ ที่นับตามการโคจรของดวงจันทร์
...อ่านต่อ
จันทรคติ หมายถึงการเดินทางของดวงจันทร์ การโคจรของดวงจันทร์
...อ่านต่อ
จองกฐิน หมายถึง การแสดงความจำนงไว้กับวัดว่าจะนำกฐินมาทอดถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น
...อ่านต่อ
ฆราวาสวิสัย คือ การกระทำต่างๆ ที่ชาวบ้านทำกันเป็นปกติโดยทั่วไป
...อ่านต่อ
กุลทูสก เป็นภาษาพระวินัย หมายถึงภิกษุผู้ประจบเอาใจคฤหัสถ์
...อ่านต่อ
อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
อัฐมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันแรม ๘ ค่ำเตือน ๖ เป็นการบูชาพิเศษ
...อ่านต่อ
อังสะ คือผ้าที่พระภิกษุสามเณรสวมเฉวียงบ่า เรียกว่า ผ้าอังสะ
...อ่านต่อ
อสุรกาย หมายถึง มนุษย์พวกหนึ่งที่เป็นศัตรูกับเทวดา ได้แก่ พวกอสูร หรือ มาร หรือยักษ์
...อ่านต่อ
อังคาส หมายถึงการเลี้ยงพระ การหยิบส่งอาหารถวายพระ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล