มิใช่มีเพียงเเรงส่งให้ขึ้นสวรรค์เท่านั้น
...อ่านต่อ
วัฒนะเป็นอันหวังได้
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องของผู้น้อย
...อ่านต่อ
ก็เป็นอิสระเเละเป็นสุข
...อ่านต่อ
เราจะช่วยให้คนที่อ่านข่าวด้านลบของพระสงฆ์แล้วหมดศรัทธาหันกลับมามองพระสงฆ์ในแง่ดี แล้วเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมได้อย่างไรครับ...?
...อ่านต่อ
เรียนเรื่องไกลตัว
...อ่านต่อ
เเละเห็นผลเร็วที่สุด
...อ่านต่อ
ก็เหมือนได้สารอาหารจากน้ำเกลือ
...อ่านต่อ
จืดจางง่าย รักกันด้วยใจ จืดจางยาก
...อ่านต่อ
ย่อมกระทบกระแส
...อ่านต่อ
สามารถแก้ปัญหาได้มากอย่าง
...อ่านต่อ
ได้ร้ายเเรงเท่า..ความคิดของตนเอง
...อ่านต่อ
เเม้จะสละสลวย เเต่ไม่กินใจ
...อ่านต่อ
คือคนที่จนความคิด
...อ่านต่อ
ก็มีความสุขเเละอบอุ่นวันเดียว
...อ่านต่อ
จะรู้ได้อย่างไรว่า
...อ่านต่อ
หยุดนิ่ง สยบความเคลื่อนไหว
...อ่านต่อ
ย่อมกระทบกระเเส
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร