ย่อมมีประโชน์กว่าคนรวยเเต่ตระหนี่
...อ่านต่อ
เศร้าสร้อย ทุกข์นาน
...อ่านต่อ
อาจพาไปถึงที่หมายได้ทุกเเห่ง
...อ่านต่อ
เเม้เป็นบัณฑิตก็ไม่ปรากฎ
...อ่านต่อ
ก็คดให้เข้าวง
...อ่านต่อ
ปราบพยศเด็กได้ไม่นานนัก
...อ่านต่อ
ไม่ต้องสร้างเเละสร้างไม่ได้
...อ่านต่อ
คือการออมที่ดีที่สุด
...อ่านต่อ
ธรรมะเป็นเครื่องหมายของคน
...อ่านต่อ
กินไม่ได้ เเต่ทำให้
...อ่านต่อ
ที่น่ากลัว เท่ากับ...
...อ่านต่อ
ถ้ากลัวผิดพลาด จะเสียเวลา
...อ่านต่อ
มีค่าเท่ากับเสียงคลื่น
...อ่านต่อ
หาง่าย คนที่พูดไม่เพราะเเต่มีประโยชน์ หายาก
...อ่านต่อ
ดีกว่ารอให้เขาทำอุทิศให้กินในวันหน้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร