หาง่าย คนที่พูดไม่เพราะเเต่มีประโยชน์ หายาก
...อ่านต่อ
ดีกว่ารอให้เขาทำอุทิศให้กินในวันหน้า
...อ่านต่อ
ยามป่วยไข้รักษา คือพระคุณ
...อ่านต่อ
ย่อมไม่ประพฤติลื่นไหล
...อ่านต่อ
ให้ใคร ก็อย่าหวัง
...อ่านต่อ
ก็จะได้สิ่งต่างๆ
...อ่านต่อ
ที่จะทำลายกำเเพง
...อ่านต่อ
ใดที่น่ากลัว
...อ่านต่อ
ก็ยากที่จะเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
อยู่ต่ำ ให้มองสูง
...อ่านต่อ
เเม้ออกจากปากของคนมีมลทินก็มีคุณค่า
...อ่านต่อ
ถ้านั่ง จะเกียจคร้าน
...อ่านต่อ
ก็ยากที่จะพ้นทุกข์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร