เมื่อกรรมเริ่มเบาบางลงจะกลับมาเกิด เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างพิกลพิการ หรือมี อายุสั้น และมีโรคภัยมาก เพราะเหตุต่างๆ เช่น ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น
...อ่านต่อ
    เมื่อหมดกรรมจากเปรต ด้วยเศษกรรม ของกิเลสตระกูลโมหะจึงทำให้เกิดเป็น สัตว์เดรัจฉาน
...อ่านต่อ
  เมื่อพ้นกรรมจากยมโลก พวกสัตว์นรก พวกที่มีกรรมเกิดจากกิเลสตระกูลโลภะส่งผลต่อ ก็จะไปเกิดเป็นเปรต หรืออสูรกาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพวกที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั่นเอง
...อ่านต่อ
  เมื่อสัตว์นรกวิ่งมาสู่ยมโลก เหล่าเจ้าหน้าที่ก็จะยืนรอจับสัตว์นรก อยู่หน้ายมโลกเพื่อจับตัวสัตว์นรกได้แล้วก็จะนำเข้าสู่ยมโลก
...อ่านต่อ
 เมื่อวิบากกรรมเบาบางจากมหานรก ก็จะวิ่งหนีทะลุกำแพงเหล็กเข้าสู่อุสสทนรก
...อ่านต่อ
เวลาที่คนเรากระทำกรรมเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตก็จะปะปนไปด้วยความโกรธ ความโลภ ความหลง
...อ่านต่อ
ส่วนโทษของพวกคนดู นอกจาก จะมีกรรมในการอนุโมทนาบาป คือ ยินดีที่เขาทำร้ายกันแล้ว ยังมี การเล่นพนันติดปลายนวม เพื่อความสะใจ
...อ่านต่อ
   มีโทษในปัจจุบันอีกหลายประการสำหรับตัวผู้ชก ในขณะชก จิตจะเศร้าหมองเต็มไปด้วยกิเลสตระกูลโทสะ เพราะใจคิดมุ่งร้ายแต่จะทำร้ายคู่ต่อสู้ให้บาดเจ็บมากที่สุด หรือแม้กระทั่ง น็อคเอาท์
...อ่านต่อ
 การชกมวยถ้าพิจารณาโดยผิวเผิน ชาวโลกก็จะถือว่าเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ดูรู้สึกมันในอารมณ์ในการ ที่ได้เชียร์ให้ทั้งสองฝ่ายชกต่อยกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล