เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ในช่วงที่หลวงปู่อาพาธหนัก มีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่าย ขณะที่ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้หวาย ท่านก็บอกกับลุงหลอมว่า “กูมันถึงกำหนดแล้ว
...อ่านต่อ
"วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
...อ่านต่อ
อาการตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า...
...อ่านต่อ
"ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย" พุทธพนจ์บทนี้หลายท่านคงเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ
...อ่านต่อ
ในยามที่ประสพทุกข์ เราต้องนึกถึงบุญ นึกถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
คนมีบุญมาก อุปสรรคชีวิตก็น้อย คนมีบุญน้อย อุปสรรคชีวิตก็มาก
...อ่านต่อ
หลังจากลุงหลอมทำนาล่มจมแล้ว ก็เลยมาบวช ที่วัดสองพี่น้องอีกที และพอบวชเสร็จ ก็ไปกราบหลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่ก็ถามว่า “บวชครั้งนี้ หมดเงินไปเท่าไร”
...อ่านต่อ
หลายคนประสพปัญหาขณะนั่งสมาธิที่คล้ายกันคือเรื่องความฟุ้งซ่าน
...อ่านต่อ
วิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก นับเป็นวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา วันมหัศจรรย์ของโลก วันที่โลกสว่างด้วยแสงธรรมอำไพ
...อ่านต่อ
เราจะต้องยอม ตาย ต้องเข้าถึงฉากหลังให้ได้ ไอ้ผู้ปกครองเราลับๆ ใช้เราลับๆ อยู่ เราไม่รู้เลยฯ
...อ่านต่อ
จะทํามาหากินอะไรเราก็ทํา ไปเถิด จะเรียนหนังสือหนังหาอะไรก็เรียนไปเถิด
...อ่านต่อ
โจรปล้นธนาคารที่กวงซู โจรตะโกนคำแรกเมื่อชักปืนออกมาว่า "ทุกคนอย่าขยับ เงินเป็นของรัฐ แต่ชีวิตเป็นของคุณ"
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้บุญแล้ว เราจะทำอย่างไร? เราจะรักษาบุญ อย่างไร?
...อ่านต่อ
วันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่เนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9
...อ่านต่อ
ยายเป็นห่วงบุญ ไม่ห่วงใคร ในตัวเรามีดวงบุญ กับดวงบาป...
...อ่านต่อ
กราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เคารพ อย่างสูงค่ะ ลูกชื่อ องุ่น สุขเจริญ เป็นลูกหลาน ทางสายเลือดแท้ ๆ ของหลวงปู่ค่ะ วันนี้ลูกก็มีเรื่อง จากลุงหลอมมาฝาก อีกตามเคยค่ะ
...อ่านต่อ
กราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เคารพ อย่างสูงค่ะ ลูกชื่อ องุ่น สุขเจริญ เป็นลูกหลานทาง สายเลือดแท้ๆ ของหลวงปู่ ค่ะ ซึ่งวันนี้ลูกก็มีเรื่องจาก ปู่ผง มาเล่าให้ฟังค่ะ
...อ่านต่อ
ในสมัยก่อน ที่วัดปากน้ำ มีงูชุกชุมมาก ซึ่งถ้าชุม แล้วต่างคนต่างอยู่ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่นี่ เจ้างู มันเล่นมากัดพระ กัดเณร กัดแม่ชีกันเยอะ
...อ่านต่อ
“ธรรมกาย” คือ กายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, “วิชชา” แปลว่า ความรู้แจ้ง, “วิชชาธรรมกาย” แปลว่า ความรู้แจ้งเรื่องธรรมกาย,
...อ่านต่อ
“..มหาธรรมกายเจดีย์จะมีพระธรรมกายประจำตัว ๑ ล้านองค์ ผู้มีบุญทั่วโลกจะหันมาทิศทางเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์ โดยผ่าน DMC แล้วเขาจะได้บุญอย่างมหาศาลเลย
...อ่านต่อ
"..ต้องรักษากาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัว ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร