วันธรรมชัย ปีที่ 55 พิธีทอดผ้าป่ากฐินสมทบครั้งที่1, พิธีเจริญพุทธมนต์ ลูกนิมิตมหาสมบัติฯ พิธีจุดประทีป,พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ สภาธรรมกายสากล / มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่ 23, พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้, พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ในวันสมาธิโลก อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ในวันสมาธิโลก อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
บรรยากาศการต้อนรับพระสังฆาธิการทั่วประเทศ และพิธีบูชาข้าวพระในวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย ในวันอาสาฬหบูชา อังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566
...อ่านต่อ
เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย จึงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีขอบรรพชา , พิธีขอสรณคมน์และศีล , พิธีรับบาตร , พิธีอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา และโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
...อ่านต่อ
พิธีวางแผ่นจารึกชื่อและพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระประธาน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 5,481,000,000 จบ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาอุปสมบทพระมหาเปรียญธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ พิธีบูชาข้าวพระ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ก.ค. พ.ศ.2566
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณ, พิธีวันทาเจดีย์ ณ มหาธรรมกายเจดีย์ พิธีบรรพชาหมู่พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา, ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่นที่ 50(ภาคฤดูฝน) และธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7 (ภาคฤดูฝน) วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ มหาวิหารคด วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักฯครบ 5,399,999,999 จบ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วิหาคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป ในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีบูชาข้าวพระ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
...อ่านต่อ
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 135 ร่วมอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 6
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล