ชาดก 500 ชาติ รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ชาดก 500 ชาติ : ชาดก 500ชาติรวมชาดก 500 ชาติพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

ชาดก 500 ชาติ :: อรรถกถา จุลลธรรมปาลชาดก ว่าด้วย ความรักของแม่ที่มีต่อลูก

อรรถกถา จุลลธรรมปาลชาดก

ว่าด้วย ความรักของแม่ที่มีต่อลูก

 

            ณ พระเวฬุวันวิหาร พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องความพยายามของพระเทวทัต เพื่อจะปลงพระชนม์พระองค์ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ว่า

 

            ในชาดกอื่นๆ พระเทวทัตไม่ได้อาจทำอันตรายแก่พระโพธิสัตว์ได้ แต่ส่วนในจุลลธรรมปาลชาดกนี้ พระเทวทัตให้ตัดมือเท้าและศีรษะ ในเวลาที่พระโพธิสัตว์มีอายุ ๗ เดือน

 

           อยู่มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า ท่านอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตกระทำอุบายเพื่อปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า พระเทวทัตคิดว่าจักปลงพระชนม์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงประกอบธนู กลิ้งศิลาและให้ปล่อยช้างนาฬาคิรี


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif            พระศาสดาเสด็จมาพอดีก่อนตรัสถามว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกัน" ก่อนภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบ "ดูก่อนภิกษุไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้น แม้ในชาติที่แล้วก่อน พระเทวทัตก็พยายามฆ่าเราเหมือนกัน" แต่ว่าในตอนนี้พระเทวทัตทำอะไรไม่ได้ แต่ในอดีตตอนนั้นเราเป็นธรรมปาลกุมาร เราเกิดเป็นลูกของเทวทัตโดยมีชื่อว่า อสิมาลกะ


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif            ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้ามหาปตาปะครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวี อัครมเหสีของพระเจ้ามหาปตาปราช เมื่อธรรมปาลกุมารมีอายุได้ ๗ เดือน วันหนึ่งพระมารดาอาบน้ำให้ธรรมปาลกุมารและแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับเด็กน้อย ขณะนั้นพระราชาเสด็จมาหาพระเทวียังที่ประทับ ซึ่งในขณะนั้นกำลังเล่นกับพระโอรสอยู่

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8701.jpg

 

             พระเจ้ามหาปตาปะมองภาพตรงหน้า “ทำไมภรรยาของข้าเอาแต่เล่นกับธรรมปาลอยู่นั่นไม่เห็นสนใจข้าเลย ” ก่อนที่พระมเหสีหันมาเห็น “อ้าวท่านพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกของเราน่ารักไหม” พระราชาไม่ตอบ พระมเหสีจึงอุ้มลูกชายไปหาพ่อของตน แต่พระเจ้ามหาปตาปะไม่อุ้ม ก่อนจะมีสีหน้าบึ้งตึงแล้วลุกเดินจากไป

 

             วันหนึ่งขณะที่พระราชาทรงประทับอยู่ในห้อง พระองค์ทรงคิดอะไรเรื่อยเปื่อย “วันนี้นางจันทานี้ถือตัวจริงๆ ตอนที่ข้าไปหานางแทนที่จะเดินเข้ามาหาข้ากับเอาแต่เล่นกับเจ้าเด็กน้อยอยู่นั่นแหละไม่ให้ความสำคัญกับเราก่อน ขนาดอายุแค่เจ็ดเดือนยังขนาดนี้ ถ้าโตเป็นหนุ่มจะขนาดไหน ตอนนั้นคงไม่เห็นหัวเราแล้วแหละ ถ้าเราปล่อยเจ้าเด็กนั่นไว้ในอนาคตต้องกลายเป็นขวากหนามของข้าแน่ๆ  ถ้าอย่างนั้นเราจะไว้ชีวิตเจ้าเด็กนี้ไว้ทำไม ก็ฆ่ามันทิ้งซะ ก็จบปัญหา” “ท่านอำมาตย์ไปตามเพชฌฆาตมาหาข้าหน่อยเดี๋ยวนี้!  พระเจ้ามหาปตาปะเสียงตะโกนดังลั่น  ก่อนเสด็จกลับไปประทับนั่งบนราชอาสน์อีกครั้ง  “ข้าพระองค์ มีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้”  “มีสิ่งหนึ่งอยากให้ท่านช่วย สิ่งนี้คือราชโองการที่เรียกว่าธรรมเนียมปฏิบัติ เจ้าทำได้หรือไม่”

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87002.jpg


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif

            จากนั้นเพชฌฆาตเดินตรงไปยังห้องพระเทวี   ฝ่ายพระเทวีทรงทราบว่า พระราชาทรงกริ้วก่อนเสด็จกลับ “ตายแน่เลย ท่านไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน” พระเทวีอุ้มลูกชายนอนแนบอก ก่อนทรงร้องไห้ ฮึกๆ ฮึกๆ “แม่ขอโทษที่ทำให้หนูต้องเจอแบบนี้” จากนั้นเพชฌฆาตเข้ามาในห้องก่อนใช้มือตบหลังเหมือนปลอบประโลม ก่อนจะเอ่ยว่า “พระเทวีข้าขอลูกของท่านได้หรือไม่”  “ไม่”  “แต่นี้เป็นคำสั่งของพระราชา เอาลูกของท่านให้ข้าเถิด” แต่เพชฌฆาตก็ได้รับคำปฎิเสธเช่นเดิม ก่อนที่จะใช้มือชิงกุมารจากอกมารดาไป “ไม่นะอย่าเอาลูกข้าไป” 

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8703.jpg

           

 

          พระมเหสีพยายามขอร้อง  จากนั้นเพชฌฆาตนำมาถึงพระราชา แล้วกราบทูลว่า  “ข้าพระพุทธเจ้าจะทำอะไรกับธรรมปาลกุมาร”  “ท่านจงให้นำเอาแผ่นกระดานมาวางลงตรงหน้า แล้ววางกุมารลงไป” พระนางจันทาเทวีที่วิ่งตามมาร้องไห้คร่ำครวญ ร้องขอชีวิตลูกของตน

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8705.jpg

           

             เพชฌฆาตกราบทูลอีกว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะทำอะไร”  พระราชารับสั่งว่า “จงตัดมือทั้งสองของธรรมปาลกุมาร ซะ” พระนางจันทาเทวีกราบทูล ทั้งน้ำตาว่า  ฮึกๆ ฮึกๆ “ข้าแต่มหาราชบุตรของหม่อมฉันเพิ่งมีอายุได้ ๗ เดือน ยังอ่อนอยู่ไม่รู้อะไร บุตรของหม่อมฉันนั้นไม่ผิด คนที่ผิดคือหม่อมฉันเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงรับสั่งให้ตัดมือทั้งสองของหม่อมฉันเถิด” ชึบ เสียงมีดกระทบแผ่นไม้ มือทั้งสองข้าง กระเด็นหลุดออกมา แต่สิ่งที่น่าแปลกคือ ไม่มีเสียงร้องเล็ดรอดออกมาจากปากแม้แต่น้อย  (ธรรมปาลกุมารนั้นไม่ร้องไห้ ไม่ร่ำไร กระทำขันติและเมตตาให้เป็นปุเรจาริก อดกลั้นอยู่) ส่วนพระนางจันทาเทวีเก็บมือที่ถูกตัดออกใส่ในถุง เลือดไหลอาบตัวเด็กน้อย จนแดงฉาน  “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์จะทำอะไร” “จงตัดเท้าทั้งสองเสีย”

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8707jpg.jpg               ชิบ! เท้าทั้งสองข้างกระเด็นท่ามกลางอากาศ ก่อนจะตกลงดัง ตุ๊บ  จากนั้นมือที่เปื้อนไปด้วยเลือด น้ำมูก น้ำตาบรรจงเก็บเท้าทั้งสองข้างใส่ถุง ร่างเด็กน้อยยังปิดปากเงียบนอนอยู่บนแผ่นไม้ ที่ท่วมไปด้วยโลหิตสีแดง  นางจันทาค่อยๆคลานสี่เท้า เข้าไปหาพระราชา ก่อนจะกอดพระบาททั้งสอง "ฮึกๆ พระองค์ได้โปรดหยุดเถอะเจ้าค่ะ  ธรรมปาลกุมาร คือลูกของท่านนะเจ้าคะ ขอร้องช่วยไว้ชีวิตลูกของหม่อมฉันด้วย หม่อมฉันจะดูแลลูกเอง " สีหน้าของพระราชายังคงนิ่งเรียบเฉย  “เพชฌฆาตตัดคอซะ” คำสั่งพระราชาดังก้อง

 

             ชึบ! ลมหายใจของเด็กน้อยได้หยุดลง ศีรษะอันน้อยๆกระเด็นดังตุบๆๆ ตามแรงดาบที่ เพชฌฆาตได้วาดดาบลงไป สีหน้าเรียบเฉยมองซากศพตรงหน้า สายตาแข็งกร้าวดั่งเหล็กกล้า ยังคงไม่กระพริบ “ คำสั่งสุดท้ายจากข้า หั่นศพเด็กให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซะ”  ไม่มมมมมมมม เสียงตะโกนโวยวายของคนเป็นแม่ดังขึ้น นายเพชฌฆาตโยนร่างของธรรมปาลกุมารขึ้นไปกลางอากาศ แล้วใช้ดาบฟัน ชึบ ชึบ ชึบ ร่างทารกอันตรธานกลายเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆในบัดดล ก่อนตกลงบนพื้นท้องพระโรง

 

        “พอ พอสักที” เสียงของคนเป็นแม่ดังก้อง ก่อนใช้แขนทั้งสองข้างหอบเศษเนื้อกระจัดกระจายตามอยู่บนพื้น เสียงร้องคร่ำควรยังคงดังไปทั่วท้องพระโรง ท่ามกลางความเงียบ ภาพตรงหน้าดูเวทนายิ่งนัก  ดวงใจผู้เป็นแม่ที่แตกสลาย เหมือนถูกไฟไหม้อยู่ด้านใน ก่อนร่างอันบอบบางทรุดลงอยู่กับพื้น แล้วหมดลมหายใจทันที

 

             ฝ่ายพระราชาทรุดลงกับพื้นก่อนตะโกนเรียก  “พระมเหสี” จากนั้นพื้นดินอันได้แยกออก  พระเจ้ามหาปตาปะนั้นพลัดตกลงไปในรอยแยก ก่อนจะถูกเปลวไฟจากนรก หอบเอาพระเจ้ามหาปตาปะลงไปในมหานรก

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87006.jpg


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่า
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif พระราชาในครั้งนั้น ได้เป็น 
พระเทวทัต
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif พระนางจันทาเทวี ได้เป็น พระมหาปชาบดีโคตมี
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif ส่วนธรรมปาลกุมารได้เป็น เราตถาคต ฉะนี้แล

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * ชาดก 500 ชาติ แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล