ชาดก 500 ชาติ รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ชาดก 500 ชาติ : ชาดก 500ชาติรวมชาดก 500 ชาติพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

ชาดก 500 ชาติ :: อรรถกถา สุจจชชาดก ว่าด้วย ภรรยาที่ดี

อรรถกถา สุจจชชาดก

ว่าด้วย ภรรยาที่ดี


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                 มีเศรษฐีคนหนึ่งตั้งใจจะสะสางหนี้สิน จึงไปในหมู่บ้านพร้อมกับภรรยา ครั้นชำระทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงคิดว่าจะนำเกวียนมาขนในภายหลัง จึงได้ฝากของไว้ในตระกูลหนึ่ง ขณะที่สองสามีภรรยากำลังกลับไปยังเมืองสาวัตถี เห็นภูเขาลูกหนึ่งในระหว่างทาง


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                ภรรยากล่าวว่า "ถ้าเกิดภูเขานี้กลายเป็นทอง ท่านพี่จะให้อะไรฉันบ้าง" ท่านเศรษฐีกล่าวว่า "เธอเป็นใคร ฉันจะไม่ให้อะไรเลย" เมื่อภรรยาได้ยินดังนั้นจึงเกิดความน้อยใจ "สามีของเรานี้มีหัวใจกระด้างนัก" เมื่อสามีภรรยาทั้งสองนั้นเดินมาใกล้พระเชตวัน คิดว่าอยากดื่มน้ำ จึงเข้าไปยังพระวิหาร


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif               ฝ่ายสามีภรรยาทั้งสองนั้นดื่มน้ำแล้ว ก็มาถวายบังคมพระศาสดา พระตถาคตเอ่ยถามสองสามีภรรยาว่า "ท่านทั้งสองไปไหนมา?" สามีภรรยาทั้งสองกราบทูลว่า "ไปสะสางหนี้สินในหมู่บ้านของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า" พระตถาคต มองตรงไปยังภรรยาของท่านเศรษฐี ก่อนเอ่ยถาม "ท่านภรรยาเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอดีตเกิดขึ้นเช่นกัน"จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif               ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นอำมาตย์ผู้สำเร็จของพระเจ้าพรหมทัต อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาทรงเห็นพระราชโอรสมายังที่เฝ้า ความคิดก็ผุดเข้ามาในหัว "เจ้าลูกคนนี้คงจะทรยศประทุษร้ายฝ่ายในของเราแน่" จึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสมาแล้วตรัสว่า "ลูกรัก ตราบเท่าที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ เจ้าอย่าได้อยู่ในพระนคร จงอยู่ในที่อื่นเสีย เมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วจึงค่อยครองราชสมบัติ" เมื่อคนเป็นพ่อเอ่ยจบ ผู้เป็นลูกชายไม่อาจทำอะไรได้นอกจากตอบตกลง  พระโอรสได้ออกเดินทางจากวังทันที พร้อมกับภรรยาของตน ไปยังชายแดนสร้างที่พักอยู่ในป่า 


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                เมื่อเวลาผ่านไป พระราชาเสด็จสวรรคต ด้านพระโอรสตรวจดูนักขัตฤกษ์ ก็รู้ว่าพ่อของตนเสียชีวิตแล้ว จึงเดินทางตรงไปยังพาราณสี ในระหว่างทางได้เห็นภูเขาลูกหนึ่ง จู่ๆพระชายาตรัสถามพระโอรสขึ้น "ถ้าภูเขานี้เป็นทอง พระองค์จะประทานอะไรแก่หม่อมฉันบ้าง" "ไม่...ฉันจะไม่ประทานอะไรให้ทั้งนั้น" เมื่อพระโอรสพูดจบ ความน้อยใจก็ตีขึ้นจนจุกอก แม้อยากจะต่อว่าสามีเต็มแก่ แต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรได้  นอกจากเก็บไว้ในใจเท่านั้น 

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%873.png
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif

                 ทั้งคู่ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั้งมาถึงพาราณสี ต่อมาพระโอรสได้รับตำแหน่งพระราชาแต่งตั้งพระชายาเป็นตำแหน่งอัครมเหสี พระองค์ได้ประทานเพียงแค่ยศเท่านั้น ไม่ได้ประทานของขวัญอะไรให้เลยแม้แต่น้อย


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif               พระโพธิสัตว์เฝ้ามองพระราชาและพระมเหสีเรื่อยมา จนเห็นปัญหาของคนทั้งคู่ "พระเทวีนี้ช่วยดูแลพระราชาตลอดมาไม่ได้คำนึงถึงความลำบากเลย ไม่ว่าจะไปอยู่ในป่า เดินทางไกล  พระราชานี้น้อ มิได้ทรงคำนึงถึงพระเทวีเลย เที่ยวอภิรมย์อยู่กับนางสนม ไม่ได้การเราจะทำให้พระเทวี ได้รับอิสริยยศทั้งปวงให้ได้"

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%874.png
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif

             

                 จากนั้นท่านอำมาตย์จึงเข้าไปเฝ้าพระเทวีแล้วกราบทูลว่า "พระเทวี ทำไมพระองค์ไม่ได้อะไรเลยจากพระราชาแม้แต่น้อย เพราะอะไรกัน" เมื่อพระเทวีได้ยินดังนั้น ใบหน้าที่เคยสดใสกลับหดหู่อย่างรวดเร็ว  พร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้กับท่านอำมาตย์ฟังทั้งหมด เมื่อการสนทนาจบลง พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า "พระองค์เคยตรัสเรื่องนี้ในสำนักของพระราชาหรือเปล่า" พระเทวีตรัสว่า "ทำไมฉันจะไม่เคยเล่า" "ถ้าอย่างนั้นกระหม่อมจะทูลถามก่อนจากนั้นพระเทวีเอ่ยขึ้นนะพะยะข้า" ได้สิพระเทวีพยักหน้าพร้อมกับเอ่ยขอบคุณพระโพธิสัตว์พักใหญ่ 


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%875.png
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif

 

                 ในวันหนึ่งพระมเหสีเสด็จไปเฝ้าพระราชา พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า "พระเทวี ไม่ได้ของขวัญอะไรจากพระองค์เลย ไม่ใช่หรือ?" ยังไม่ทันที่องค์กษัตริย์จะเอ่ย พระชายาสำทับอีกครั้ง  "เราไม่ได้อะไรเลย พระองค์จะประทานอะไรให้แก่ภรรยาบ้าง" พร้อมกับเล่าเรื่องราว ที่เคยเกิดขึ้นอีกครั้ง


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif 
                 เมื่อพระมเหสีเอ่ยจบ พระราชาก็เอ่ยขึ้น "แล้วทำไมหรือ?ก็ข้าทำอย่างที่เคยพูดไง ตำแหน่งพระมเหสีก็ประทานให้แล้วไงจะเอาอะไรอีก" เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็เอ่ยขึ้น "ถ้าพระองค์ทรงไม่ให้อะไรพระเทวีเลย เอาแต่ให้ของขวัญเหล่าสนม จะถูกข้อครหาได้นะพะย่ะข้า"

                

                 แต่ท่าทีพระราชาไม่ได้ สะทกสะท้านอะไรเลยแม้แต่น้อย พระองค์ยังคงนิ่งเงียบ เมื่อพระเทวีเห็นท่าทีของสามีเช่นนี้ จึงยกมือประนมขึ้น พร้อมเอ่ยด้วยถ้อยคำว่า "ขอให้พระองค์ทรงประสบความพินาศ ถ้าไม่ทำตามสัจจะที่เคยเอ่ยไว้" ท่านอำมาตย์ได้ฟังคำของพระเทวี คิดว่า "หญิงใด เมื่อสามีขัดสน ก็ขัดสนด้วย เมื่อสามีมั่งคั่ง ก็พลอยมั่งคั่งมีชื่อเสียงด้วย หญิงนั้นแหละ นับว่าเป็นยอดภรรยาของเขา" 

               

                จากนั้นท่านอำมาตย์กล่าวถึงคุณงามความดีที่พระเทวีมีต่อ องค์กษัติริย์" ข้าแต่มหาราช พระเทวีนี้ เวลาเมื่อพระองค์มีความทุกข์ ก็ทรงเป็นผู้ร่วมทุกข์อยู่ในป่า ควรจะทรงกระทำความยกย่องพระเทวีนี้"


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif               พระราชาทรงระลึกถึงคุณความดีของพระเทวี เพราะคำพูดของพระโพธิสัตว์นั้น จึงตรัสว่า ดูก่อนบัณฑิต เราระลึกถึงคุณของพระเทวีได้ เพราะถ้อยคำของท่าน จึงพระราชทานอิสริยยศทั้งปวงแก่พระเทวีนั้นแล้วตรัสว่า เธอทำให้ฉันระลึกถึงคุณความดีของพระเทวี จึงได้พระราชทานสักการะนับถืออย่างใหญ่หลวงแก่พระโพธิสัตว์https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว จึงทรงประกาศสัจจะ แล้วประชุมชาดก.
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif ในเวลาจบสัจจะ ผัวและเมียทั้งสองได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล.
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif
พระเจ้าพาราณสีในครั้งนั้น ได้เป็น กฎุมพีนี้
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif
พระเทวีในครั้งนั้น ได้เป็น อุบาสิกานี้
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif ส่วน
อำมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้น ได้เป็น เราตถาคต ฉะนี้แล.

https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * ชาดก 500 ชาติ แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล