รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกพ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

นิทานชาดก : พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร หน้า 3 จบ

หน้า 3 จบ

พ่อค้าบัณฑิต

เสรีววาณิชชาดก ว่าด้วย ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

จบ


Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ


 

เสรีววาณิชชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 

.....ครั้งหนึ่ง ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อเข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้วยความพากเพียร แต่ยังไม่เห็นผลก็บังเกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจคลายความเพียรลง เพื่อนภิกษุด้วยกันปรารถนาจะสงเคราะห์ภิกษุรูปนี้ จึงพากันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

.....พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะอนุเคราะห์ภิกษุรูปนี้ จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ เธอบวชในศาสนาที่มีแก่นสาร ให้มรรคผลเห็นปานนี้ เมื่อละความเพียรเสียแล้ว จะต้องโศกเศร้าตลอดกาลนานเหมือนดังเสรีววาณิช ที่ไม่ได้ถาดทองมีค่านับแสนนั่นทีเดียว”

.....ภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้น จึงกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของเสรีววาณิช 

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....๑. โลภนักมักลาภหาย

.....๒. คนพาลมองเห็นโทษของผู้อื่นอยู่ร่ำไป แต่มองไม่เห็นโทษของตนเอง 

.....๓. คนพาลเมื่อรู้ธรรมก็ไม่ยอมปฏิบัติตามธรรม ความรู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่เขา เพราะแม้รู้เรื่องภพชาติซึ่งเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากยิ่งก็ยังนำความรู้นั้นไปเพื่อผูกอาฆาตจองเวร

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล