รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกลักขณะกวางยอดผู้นำ ลักขณชาดก ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ

นิทานชาดก : ลักขณะกวางยอดผู้นำ ลักขณชาดก ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ หน้า 2 จบ

หน้า 2 จบ

นิทานชาดกเรื่อง 

ลักขณะกวางยอดผู้นำ 

ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้
 
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานชาดกเรื่อง ลักขณะกวางยอดผู้นำ  ลักขณชาดก  ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
จบ


ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

 


ลักขณชาดก


:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 


.…พระเทวทัตเมื่อออกบวชแล้วคิดน้อยใจว่า ตนเป็นพระประยูรญาติ แต่มีคนเคารพน้อยกว่าสาวกองค์อื่นๆ ที่เป็นลูกชาวบ้าน วันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์ พระเทวทัตได้ลุกขึ้นกราบทูลด้วยเสียงอันดังว่า บัดนี้พระองค์ชรามากแล้ว สมควรทรงพักผ่อน ข้าพระพุทธเจ้าจะปกครองคณะสงฆ์แทนเอง พระพุทธองค์ทรงหยั่งรู้จึงทรงตอบว่า "ดูก่อนเทวทัต เธออย่าขวนขวายเป็นผู้ปกครองสงฆ์เลย จงหมั่นฝึกฝนอบรมตนปกครองตนเองให้ได้เสียก่อนเถิด"

.....พระเทวทัตได้ยินดังนั้น โกรธพลุ่งพล่านทันที คิดหาทางให้สงฆ์แตกแยก จึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยให้คณะสงฆ์ปฏิบัติ ๕ ประการ คือ

    
ข้อ ๑. พระภิกษุต้องอยู่ในป่าตลอดชีวิต  
   
 ข้อ ๒. พระภิกษุต้องเที่ยวบิณฑบาตไปจนตลอดชีวิต
    
ข้อ ๓. พระภิกษุต้องนุ่งห่มแต่เฉพาะ ผ้าบังสุกุล ตลอดชีวิต
    
ข้อ ๔. พระภิกษุต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต และ
    
ข้อ ๕. ห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต


.....พระพุทธองค์ไม่ทรงบัญญัติอย่างนั้น กลับทรงอนุญาตให้พระภิกษุถือปฏิบัติตามความเหมาะสม พระเทวทัตจึงประกาศว่า พระบรมศาสดาไม่ทรงเคร่งครัดในพระวินัย และประกาศแยกตัว โดยมีพระภิกษุบวชใหม่ตามไปด้วย ๕๐๐ รูป ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรไปรับกลับมา

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

....๑. หมู่คณะเจริญได้ ผู้นำต้องมีศีลและปฏิสันถาร ตัวอย่างของศีล ได้แก่ การทำมาหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ที่สุจริต ส่วนเรื่องของการปฏิสันถาร ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ควรหมั่นให้ธรรมปฏิสันถารแก่ผู้น้อย ผู้น้อยเช่นกัน แม้ในบุคคลที่เสมอกัน ย่อมนำมาซึ่งความปลาบปลื้มและความรักใคร่เอ็นดูซึ่งกันและกัน

.....๒. บุคคลควรหมั่นฝึกตน อบรมตนให้เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมเสียก่อน แล้วจึงสั่งสอนผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม


....๓. โทษของการทำให้สงฆ์แตกแยก

        
(๑) คุณธรรมใดที่ยังไม่บรรลุ ก็จะไม่บรรลุ
       
 (๒) คุณธรรมใดแม้บรรลุแล้ว ก็จะเสื่อม
        
(๓) ต้องตกนรกอยู่ตลอดกัป

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล