รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกหนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดก : หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ หน้า 2 จบ

หน้า 2 จบ

นิทานชาดกเรื่อง

หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา

 จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ 

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

นิทานชาดกเรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

จบ


Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ

 

จุลลกเศรษฐีชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::

.… ในสมัยพุทธกาล มีธิดาของเศรษฐีผู้หนึ่ง ในกรุงราชคฤห์ ลอบได้เสียกับทาสชายในบ้าน แล้วจึงพากันหนีไป ต่อมานางมีบุตรชาย ๒ คน คนโตชื่อว่า มหาปันถก และคนน้องชื่อจุลปันถก พอเด็กน้อยโตขึ้นถามถึงญาติพี่น้อง มารดาเล่าเรื่องตายายให้ฟัง เด็กน้อยรบเร้าอยากให้ไปหาอยู่บ่อยๆ สองสามีภรรยาจึงพาครอบครัวไปยังเมืองราชคฤห์ แต่บิดามารดาไม่ยอมรับสามีภรรยาแต่จะขอหลานไปเลี้ยงไว้ ซึ่งทั้งสองก็ยอมแต่โดยดี

.....เด็กทั้งสองอยู่กับตายายจนเจริญวัยขึ้น มหาปันถก ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจึงออกบวช เมื่อบวชแล้ว ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ต่อมานึกถึงน้องชายจึงพามาบวชด้วย แต่พระน้องชายบวชแล้วเป็นคนปัญญาทึบ แม้ให้ท่องคาถาสั้นๆ เพียง ๑ บท ถึง ๔ เดือนก็ท่องไม่ได้ พระพี่ชายจึงไล่ให้สึกเสีย ทำให้พระจุลลปันถกมีความเสียใจมาก

.....สมัยนั้น พระมหาปันถกรับหน้าที่เป็น ภัตตุเทศก์ เมื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์นิมนต์พระบรมศาสดาและพระภิกษุทั้งหลายไปฉันภัตตาหารที่บ้าน พระมหาปันถกรับนิมนต์ไว้หมด เว้นแต่พระจุลลปันถกรูปเดียว ทำให้พระจุลลปันถกน้อยใจคิดอยากจะสึก เช้าวันนั้น พระบรมศาสดาทรงสอดข่ายพระญาณ จึงเสด็จไปโปรดพระจุลปันถก โดยประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนหนึ่งแก่พระจุลลปันถก ตรัสให้ลูบคลำผ้าผืนนั้น พร้อมบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆ แล้วเสด็จไปบ้านหมอชีวก ฝ่ายพระจุลลปันถกลูบคลำผ้าไปเรื่อยๆ จนเห็นผ้าหมองคล้ำ จึงเกิดความสลดใจ แล้วพิจารณาธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ณ ที่นั้นเอง

.....ที่บ้านหมอชีวก พระบรมศาสดามิได้กระทำอนุโมทนา ตรัสว่า ในวัดยังมีเหลือพระภิกษุอยู่รูปหนึ่ง หมอชีวกจึงส่งคนไปดู ปรากฏว่าคนรับใช้เห็นพระภิกษุพันรูปเต็มวัดไปหมด ที่พระจุลปันถกเนรมิตไว้ด้วยฤทธิ์ คนรับใช้วิ่งกลับไปบอกหมอชีวก พระบรมศาสดาจึงรับสั่งว่า ให้เรียกชื่อดังๆ หากรูปไหนขานรับขึ้นก่อนให้จับมือพระรูปนั้นไว้ แล้วพามายังที่นิมนต์ คนรับใช้ก็ทำตาม เมื่อพระจุลลปันถกมาถึงแล้วได้รับภัตตาหารพร้อมทั้งอนุโมทนา

.....วันรุ่งขึ้น พระภิกษุต่างพากันสรรเสริญพระคุณของพระบรมศาสดา ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบความแล้ว ได้ตรัสว่า พระจุลลปันถกบรรลุถึงความเป็นใหญ่ในธรรมในชาตินี้ เพราะอาศัยพระองค์ แต่ในอดีต พระจุลลปันถกถึงความเป็นใหญ่ในทรัพย์สมบัติ ก็เพราะอาศัยพระองค์เช่นกัน จากนั้นทรงระลึกชาติหนหลัง แล้วตรัสเล่า จุลลกเศรษฐีชาดก

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....(๑) ข้อคิดสำหรับผู้เริ่มสร้างฐานะ
          ๑.๑. ไม่เป็นคนเลือกงาน
          ๑.๒. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน
          ๑.๓. ไม่เป็นคนทำงานสะเพร่า

.....(๒) คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องประกอบด้วยองค์คุณ ๔ ประการ คือ
          ๑. เป็นผู้มีความรู้ดี
          ๒. เป็นผู้มีความสามารถดี
          ๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี
          ๔. เป็นผู้มีบุญเก่าสร้างสมไว้ดี

 

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล