รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกพญาสุนัขเจ้าปัญญา กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดก : พญาสุนัขเจ้าปัญญา กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ หน้า 4 จบ

หน้า 4 จบ

นิทานชาดกเรื่อง

พญาสุนัขเจ้าปัญญา 

กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

นิทานชาดกเรื่อง พญาสุนัขเจ้าปัญญา  กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

 

จบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ 

 

 

กุกกุรชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::

.....ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งสนทนากันอยู่ ณ เชตวันมหาวิหารถึงเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยให้พระประยูรญาติจำนวนมากได้บรรลุธรรม และในจำนวนนั้นมีพระประยูรญาติหลายพระองค์ได้มาเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพระอานนท์ เป็นต้น 

.....พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบถึงข้อสนทนานั้น จึงตรัสว่า "มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตได้นำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติ แม้ในกาลก่อน ตถาคตก็นำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแล้วเช่นกัน" จากนั้นพระองค์จึงได้ตรัสเล่ากุกกุรชาดก 

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....๑. เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นในบ้านหรือในที่ทำงาน ควรเฉลียวใจถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราด้วย มิฉะนั้น เราอาจจะลงโทษผิดคนได้ โบราณจึงมีข้อเตือนใจ เช่น หนอนบ่อนไส้ เป็นต้น 

.....๒. ความอยุติธรรมทั้งหลาย มักเกิดจากความลำเอียง ๔ ประการคือ ลำเอียงเพราะรัก ชัง กลัว และหลง 

.....๓. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลชีวิตในมงคลที่ ๑๗ ว่า การสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุด เมื่อเรามีความผาสุก หรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดๆ ญาติของเราอาจช่วยเราได้

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล