รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกนันทิวิสาล โคจอมพลัง นันทิวิสาลชาดก ว่าด้วยการพูดจาไพเราะ

นิทานชาดก : Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness page 3 end

page 3

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง 

Nandhiwisala

The story about speaking only words of kindness

picture :    pongpang

paint :    pupay

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง Nandhiwisala The story about speaking only words of kindness

 

The End

 


The reference of this story: The Jataka Book written by Phra Bhavanaviriyakhun. 

 Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

 

 

Nandhiwisala Jataka

 

The motive of the Lord Buddha’s recollection of this story can be summarized as follows

 

.… Once in the time of the Buddha, there were six ordained monks called themselves ‘The Group of Six’. Behaving laxly in Dhamma-Discipline practice, they preferred to embarrass other monks and start a dispute. Often they held their other fellow monks up to ridicule. Sometimes, they made irresponsible and sarcastic remarks about other monastic members. Their behaviours reached the Lord Buddha. The Lord so gave them the forthright admonition. In the conclusion of the reproof, the Enlightened One added that ‘one with harsh speech brings about harm to oneself because being disliked by others even animals.’ Then, He furthered unveiled the story of Nandhiwisala in details as described above.

 

:The inspirations drawn from the story of this Jataka:

 

....1. Even though the grateful are willing to pay back their debt of gratitude out of the sense of obligation, it is hard for them to tolerate the harsh and sarcastic speech. Thus, no matter in whatever circumstance, one should not speak roughly to others.

....2. Speaking the pleasant speech is graded 10 among the thirty-eight highest blessings enunciated by the Lord Buddha.

.... 3. Kind speech implies words that endear us to others. It is not confined only to the use of polite words but has wider implication as follows:
       1) Words that arise out one’s kindness and cause the listener to appreciate one’s virtuous character.
       2) Words of sincerity and good wishes expressed at the right place and time.
       3) Words that are polite, easy on the ear, and meaningful.
       4) Words that are encouraging to those who are in the process of developing characteristics of a true friend.
       5) Words that are truthful and expressed at the right place and time.

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล