**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

นิทานชาดก : พ่อค้าผู้รอบรู้ ผลชาดก ว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้

ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัต ครองกรุงพาราณสี มีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่ง คุมกองเกวียน ๕๐๐ เล่ม บรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองอื่น ในการเดินทาง ครั้งหนึ่งต้องผ่านดงไม้มีพิษ จึงได้เรียกประชุมลูกน้อง แล้วกล่าวเตือนถึงสิ่งที่ต้องระวัง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ลิงอวดฉลาด อารามทูสกชาดก ว่าด้วยความฉลาดในสิ่งไม่เป็นประโยชน์

ในอดีตกาลครั้งพระเจ้า พรหมทัต ครองราช สมบัติกรุงพาราณสี มีนายอุทยานคนหนึ่งเป็น ผู้ดูแลพระราชอุทยาน ของพระเจ้าพรหมทัต นายอุทยานเห็นผู้คนไปเที่ยวงานกัน ก็นึกอยากไปเที่ยวบ้าง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พ่อค้าช่างสังเกต อปัณณกชาดก ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน ความผิดพลาด

ครั้งหนึ่งในอดีตกาล ณ เมืองพาราณสี มีพ่อค้า ๒ คน เป็นเพื่อนกัน ต่างนำสินค้า บรรทุกเกวียนไปขายยังต่าง เมืองอยู่เป็นประจำ...อ่านต่อ
กองเกวียนได้เดินทางรอนแรมมาตลอดทั้งวัน จนกระทั่งเย็น จึงหยุดพักในระหว่างหนทาง และในคืนนั้นเอง ขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับ ด้วยความอ่อนเพลีย พวกยักษ์ก็บุกเข้ามายังที่พัก เพื่อจับคนไปกินเป็นอาหาร...อ่านต่อ
หลังจากกองเกวียนของพ่อค้าช่างสังเกต ตกลงใจจะพักค้างคืน ในสถานที่ใกล้กับกองเกวียนชุดก่อน ที่ถูกยักษ์จับกิน ในคืนนั้น พ่อค้าจึงได้สั่งให้จัดเวรยาม พร้อมอาวุธคอยดูแล ตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันเหตุร้าย...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ลักขณะกวางยอดผู้นำ ลักขณชาดก ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ

เมื่อครั้งอดีตกาลมี พญากวางตัวหนึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ ตัว อยู่ใกล้ป่าแคว้นมคธ พญากวาง มีลูกตัวผู้ อยู่ ๒ ตัว คือ ลักขณะ และกาฬะ ต่อมาลูกกวางทั้ง ๒ ตัว ก็เติบโตเป็นกวางหนุ่ม กวางกาฬะนั้นเป็นกวางที่โง่เขลา และดื้อ...อ่านต่อ
กวางกาฬะยังอวดดีไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอน ของพญากวาง และคำทักท้วง ของบริวารเลย นึกจะพาบริวารออกไปหากินตอนไหนก็พาบริวารออกไป ที่ใดไม่สมควรเข้าไปก็เข้าไป ต่อมาไม่นานนักบริวาร ทั้ง ๕๐๐ ตัว ก็ถูกพวก ชาวบ้านฆ่าตายหมด...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ความไม่ประมาท มฆเทวชาดก ว่าด้วยเทวทูต

ในอดีตกาล นานมาแล้วตั้งแต่ยุคต้นกัป สิ่งวดล้อมยังไม่มีพิษ พื้นโลกอุดมไปด้วย พืชพันธุ์ ธัญญาหาร นานาชนิด ผลไม้มีรดชาด อันโอชะ ส่งกลิ่นหอม ไปทั่วผืนดิน อุดมไปด้วย แร่ธาตุเหมาะแก่การ เจริญเติบโตของพืชพันธุ์ ทั้งมีกลิ่นหอม อีกด้วย...อ่านต่อ

นิทานชาดก : บัณฑิตผู้หยั่งรู้ ติฏฐชาดก ว่าด้วยการหยั่งรู้อัธยาศัยใจคอผู้อื่น

ในอดีตกาลเมื่อครั้ง พระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติ กรุงพาราณสี ในสมัยนั้น พระองค์ มีราชบัณฑิต สอนธรรม อยู่คนหนึ่ง วันหนึ่งที่ท่าน้ำ อันเป็นที่ที่คนเลี้ยงม้า ได้พาม้าอาชาไนยมงคลอัศวราชของพระราชา มาอาบน้ำอยู่เป็นประจำ...อ่านต่อ

นิทานชาดก : เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า นักขัตตชาดก ว่าด้วยโทษของการถือฤกษ์ยาม

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัต ครองกรุงพาราณสี คหบดี ชาวพระนคร ผู้หนึ่ง มีความพอใจ ญิงสาวชาวชนบท นางหนึ่ง จึงไปตกลง สู่ขอนาง ให้บุตรชายของตน...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พญาวานรกับจระเข้ วานรินทชาดก ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด

ในอดีตกาลนานนับอสงไขยกัป มีวานรโทนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ใกล้แม่น้ำแห่งหนึ่ง เมื่อเจริญวัยเต็มที่ ก็เป็น วานรที่มีร่างกายใหญ่โตกำยำ มีเรี่ยวแรงแข็งขันดังพญาช้างสาร ผิดกว่าวานรตัวใดทั้งสิ้น...อ่านต่อ
Once in the many aeons of time ago, A singleton ape lived near a river in a big forest. Once growing up into adulthood, he had a hefty body and standing out among others of the same species as being sturdy and strong as a big elephant...อ่านต่อ

นิทานชาดก : เศรษฐีกับนักเลงเหล้า ปุณณปาติกชาดก ว่าด้วยความฉลาดทันคน

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ นครสาวัตถี มีนักเลงเหล้ากลุ่มหนึ่ง นั่งล้อมวงดื่มเหล้าเมาเป็นอาจิณ ไม่คิดทำการงานใดๆ ได้แต่เบียดเบียนครอบครัว หรือไม่ก็หลอกลวง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อำมาตย์บัณฑิต กับ พระยาช้างต้น อภิณหชาดก ว่าด้วยการติดเพื่อน

การมีเพื่อนเป็นสิ่งดี แต่การติดเพื่อนจะให้โทษ เพราะก่อให้เกิดทุกข์ 2 ประการคือ 1. ทุกข์เพราะความคิดถึง...อ่านต่อ
นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล