ไม่ประมาท

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๖๗

: ไม่ประมาท  19 ต.ค.58  โดย สิงหล

 

                 การไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎก คือวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก ปรมัตถปิฎก ความดีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความไม่ประมาทสิ้น ความชั่วมีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความประมาทสิ้น คำว่าไม่ประมาทคำเดียวเท่านั้นจบสกลพุทธศาสนา  ฯ

 

(กัณฑ์ที่ ๒๕ : มงคลสูตร ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 Total Execution Time: 0.011486852169037 Mins