มรภ.ธนบุรี สาธิตสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ได้มีการสาธิตสวดมนต์หมู่สรภัญญะ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และมารยาทในการสวดมนต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อธิการบดี เป็นประธาน
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013562361399333 Mins