มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2548......ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ปปส . ได้จัดงาน “ มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธาน การจัดงานในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ร่วมกันด้วยการนำเสนอแนวคิดจากประสบการณ์จริง และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินในพื้นที่มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


สู้วิกฤตธรรมชาติ ฉลาดคิดแบบชาวพุทธ

ที่ห้องประชุมองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก พสล . เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทสไทย ได้มีการอภิปรายเรื่อง สู้วิกฤตธรรมชาติ ฉลาดคิดแบบชาวพุทธ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ศาสตราจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก และ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


ฉลองพระโอรส

ที่สวนเบญจศิริ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ทีผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คือการร่วมกันพับปลาตะเพียนสีฟ้าถวายพระโอรสฯ รวมทั้งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โขนเด็ก เรื่องรามเกียรติ์ การเชิดหุ่นกระบอก เรื่องพระอภัยมณี และ มวยไชยา และการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ นอกจากนี้ยังมีขับเสภา ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ และการขับร้องเพลงกล่อมพระอู่ เพลงปลาทอง ซึ่งพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขับร้องโดยคุณยายเลื่อน สุนทรวาทิน อายุ 97 ปี ซึ่งเป็นบุตรีของพระยาเสนาะดุริยางค์ ซึ่งเพลงกล่อมพระอู่นี้เป็นการแสดงครั้งแรกต่อสาธารณะชน


มิวสิควิดีโอ นอร์ มอร์ดริงค์

ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) อาคาร เอ็มเอส ทาวเวอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ยู บี ซี และสมาชิกวงเอ็นโดฟิน จาก จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ ร่วมกันจัดกิจกรรม มิวสิค วิดีโอ โน มอร์ ดริ๊งค์ ทำตัวให้สร่าง แล้วมา สร้างเรื่องดีดีกทม.จัดฉลองพระโอรสที่สนามหลวง

ที่มณทล ท้องสนามหลวง เมื่อเวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีการจัดงานเฉลิมสมโภชเฉลิมพระเกียรติวันประสูติพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ โดยมีประชาชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรมากกว่า 100,000 คน


ครูพระและครูอาชีวะยกร่างหลักสูตร

ที่โรงแรมแม่น้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประชุมปรึกษาหารือยกร่างหลักสูตรครูพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน ระดับอาชีวะศึกษา โดยมี ด็อกเตอร์ พยุงศักดิ์ จันทรสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน ที่ประชุม และตัวแทนครูพระ และคณะอาจารย์สังกัดกรมอาชีวะศึกษา เข้าร่วมประชุม ร่วม 100 คน


คนกรุงเทพฯ ไม่เสพยา ( Bangkok Clear)

ที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 16.00 น. วันพุธที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ ต่อสู้เพื่อยาเสพติด “ คนกรุงเทพฯ ไม่เสพยา ” ( Bangkok Clear) ซึ่งจะจัดเป็นแคมเปญต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน


รมว.วัฒนธรรม เยี่ยมการสอนของครูพระ

ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัตการสอนของครูพระสอนศีลธรรม และได้เข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัย และครูพระที่สอนวิชาศีลธรรมให้กับนักศึกษาอาชีวะ


เชิญทุนเล่าเรียนหลวง

ที่ห้องประชุมใหญ่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 22 ที่ผ่านมา พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวง แด่พระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแด่พระสงฆ์ไทย ประจำปี 2548 นอกจากนี้ ถวายตาลปัตรและย่าม แด่พระสงฆ์สามเณรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องค์มนตรี กรรมการโครงการฯ และนายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี กรรมการโครงการฯ เดินทางมาร่วมพิธีด้วย


สสส.จับมือกับเอแบค

ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำการวิเคราะห์ ผลการสำรวจเรื่อง “ การสูบบุหรี่ ของนักเรียน นักศึกษาและพฤติกรรมปัญหาที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมตอนต้นถึงระดับปริญญาตรี จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้จากการศึกษานักเรียนนักศึกษา จำนวน 4645 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547


สอบพระอภิธรรม

ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมรังสี วัดระฆังโฆษิตาราม พระเทพวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีสอบพระอภิธรรม เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าสอบจำนวน ทั้งสิ้น 287 รูป/คน


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016464829444885 Mins