ชาวอเมริกัน สนใจสมาธิ 1.8 ล้านคน

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

เมืองมิดเดิลทาวน์ รัฐโอไฮโอ (สหรัฐอเมริกา) - ในปี 1900 มีคนนับถือพุทธในสหรัฐอเมริกา 30,000 คน แม้ว่าจะมีการนับถือพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกามายาวนาน จำนวนของผู้ที่นับถือพุทธศาสนาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ในช่วงกลางทศวรรษที่ 70 มีชาวพุทธอยู่ในสหรัฐอเมริกาถึง 200,000 คน และในปี 1995 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน (อ้างตามสารานุกรมบริเตนนิกา) )
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001097051302592 Mins