ต้องสู้จึงจะชนะ

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๔๒

ต้องสู้จึงจะชนะ : เอาให้ละเอียด ๆ นิ่งในนิ่ง ๆ ๆ ๆ และให้สังเกตว่า “ตัวเราต้องบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น มีความสุขเพิ่มขึ้น ให้บริสุทธิ์เนื่องมาถึงหยาบเลย” ต้องปรับให้นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก “เพราะฉะนั้น ต้องสู้จึงจะชนะ” ให้นิ่งในนิ่ง ๆ อย่างเดียว “หยุดนิ่ง” โดยอย่าลืมว่ามีมิเตอร์วัด คือ มีความสุข ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ๆ ให้ปล่อยวางจากทุกสิ่งจริง ๆ ให้หยุดนิ่ง นิ่งได้สนิทก็จะเร็วแรงมากขึ้น 

 

นอกรอบ : เวลาเราไปทำกิจกรรมหยาบ ที่เราใช้คำว่า “นอกรอบ” เราต้องนึกเป็นภาพไว้ในกลางตัว ไม่อย่างนั้นใจจะไม่มีที่ยึดที่เกาะ หรืออย่างน้อยทำความรู้สึกว่า “มีอยู่” คือ มีดวง - มีองค์พระอยู่ในตัว แม้ไม่เห็น ใจจะได้คลอเคลียกับศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ และก็ทำควบคู่ไปกับการทำงาน อาจจะหลุดบ้าง ติดบ้าง ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ว่าจะค่อย ๆ ทำได้ กระทั่งเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝน มีฉันทะ มีใจรัก สมัครใจที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย ตรงนี้สำคัญ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047524849573771 Mins