พ้นจากการเป็นเชลย

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๔๓

 

พ้นจากการเป็นเชลย : โอวาทหลวงพ่อทุก ๆ คำ ถ้าไม่ฟังผ่านจะได้จะเป็นอย่างง่าย ๆ และจะละเอียดนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อย ๆ เวลานิ่งแน่นก็จะเห็นได้รอบทิศ และจะมีความเห็นชัด รู้ชัดเพิ่มขึ้น ความสุขเพิ่มขึ้น บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ความสุขจะเนื่องมาถึงหยาบด้วย อย่าลืมว่าเราเรียนเพื่อตัวเอง ให้พ้นจากการเป็นเชลย จากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขา เมื่อถึงจุดหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ ก็จะ แจ่มแจ้งขึ้นเรื่อย ๆ

 

เพิ่มชั่วโมงกลางให้มากขึ้น : เมื่อเราให้ชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง ชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้น ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเข้า ก็จะรู้จักและเข้าใจไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น ตอนนี้แม้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไร ทำความรู้สึกไปก่อน แล้วมันจะค่อยเป็นค่อยไป จะค่อย ๆ หนาแน่นขึ้น เหมือนจากก๊าซเป็นของเหลว จากของเหลวก็เป็นของแข็ง จากของที่ดูเหมือนไม่มีรูปร่าง ก็จะเป็นรูปเป็นร่าง เป็นดวงใส ๆ กระทั่งเราหลุดจากความรู้สึกภายนอก ไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ละเอียดเพิ่มขึ้น จะเป็นดวงใส ๆ ติดอยู่ในศูนย์กลางกาย ใจจะเกลี้ยงเกลา จะมีปีติว่า เราสามารถทำได้ เอาชนะความฟุ้ง ความเคลิ้ม หรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้ ปีติก็จะเกิด สุขก็จะเกิด กายเบา ใจเบา สบาย ใจจะตั้งมั่น นิ่ง และก็แน่นไปเรื่อย ๆ แล้วในที่สุดก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน เหมือนรถที่เคลื่อนที่ เป็นการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในแนวดิ่ง ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง เป็นประสบการณ์มหัศจรรย์ที่เราไม่คุ้นเคย และไม่มีอยู่ในโลก แล้วก็เกิดการเห็นแจ้ง เหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืด ออกมาไว้กลางแจ้ง แล้วแสงสว่างจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ความมืดภายในหมดไป

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025664448738098 Mins