ชีวิตสัตว์นรก

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

ชีวิตสัตว์นรก


ความหมาย
           นรก มาจากคำว่า นิรย แปลว่า ไม่มีความสุขความสบาย

 

โครงสร้างของนรก
           นรกมี 456 ขุม อยู่ใต้แนวแกนของเขาตรีกูฏ ประกอบด้วยมหานรก 8 ขุม อุสสทนรก 128 ขุม ยมโลก 320 ขุม มหานรก 1 ขุม มีนรกขุมบริวาร อุสสทนรก 4 ทิศ ทิศละ 4 ขุม รวม 16 ขุม มียมโลก 4 ทิศ ทิศละ 10 ขุม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ขุม รวม 40 ขุม

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030903267860413 Mins