ชีวิต...เกิดแล้วร่วงโรย

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

ชีวิต...เกิดแล้วร่วงโรย

          ชีวิต...เกิดแล้วร่วงโรย  เวลา...ที่ล่วงเลย  หลายชีวิต...ปล่อยสิ่งเหล่านี้ผ่านไป  จะมีสักกี่คนเล่าที่รู้คุณค่าของชีวิตที่เกิดมา   รู้ว่า...เราเกิดมาเพื่อนำประโยชน์สู่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอย่างแท้จริง

 

จากหนังสืออยู่ในบุญ 2 หน้า 17

 Total Execution Time: 0.001192049185435 Mins