บุญหล่อหลวงปู่

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2558

      บุญหล่อหลวงปู่

          หลวงพี่สุวิชชาโภเล่าธรรมะให้ฟัง! บอกว่า.. ตอนนี้ถูกเขากดเรื่องกระแสเศษฐกิจ  หลวงพ่อกับหลวงปู่ประสานกัน เพื่อเอาบุญสวนกระแสเขาไป ให้เราได้บุญสวนกระแสจากที่เขาจะมากดเราไว้ เราต้องเอาบุญหล่อหลวงปู่สวนเขาไป 

           ถ้าเราแก้ผ้งนี้ได้ ผังอันนี้ก็จะติดตัวเราไป แม้อยู่ที่ใด เราก็สามารถดึงทรัพย์มาใช้ได้ทุกที่ ผังนี้แหละจะติดตัวเราข้ามชาติ ผู้นำบุญต้องช่วยกันทำหน้าที่​  เพื่อสร้างผังสวนกระแสเขาไป อย่าให้เขามากด เราต้องมีผังชนะหลวงปู่นี่แม้ท่านมาเกิดมารก็สะดุ้ง ท่านบวชมารก็สะดุ้ง ปราบโปรดทุกพระองค์สะดุ้งมาร มีอยู่องค์เดียวที่มารสะดุ้งท่านไม่ธรรมดา ท่านมุ่งแก้ผังให้มนุษย์โดยไปแก้ผังที่ต้นของต้น ต้นของต้น.. ที่เป็นเหตุบังคับมนุษย์ให้มีทุกข์ หลวงปู่ท่านเคยเอ่ยว่า 

           "พระต้นธาตุสั่งส่งให้ข้ามาปราบมาร " บุญหล่อหลวงปู่ในเวลานี้ได้บุญมหาศาล​ เราต้องตัดใจสวนกระแสสู้กับเขาเพื่อแก้ผังเขา สร้างผังสำเร็จติดตัวข้ามชาติเราไป ให้เราทำหน้าที่ให้กับบุคคลที่เรารัก ให้เราหลุดพ้นจากการถูกกด ให้เขามีส่วนในบุญนี้ด้วยกัน

 

 Total Execution Time: 0.0048580845197042 Mins