สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด พ.ศ.2550

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ 

สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด ปี 2550

 

สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด พ.ศ.2550

หลวงพ่อพระผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา

 ดุจแสงเทียน แสงธรรม นำชีวิต     พระอุทิศ กายใจ ทำไมหนอ
     ลำพังตัว พระเอง ก็สุขพอ             ใยต้องรอ ผองเรา เข้าถึงธรรม

 

สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด พ.ศ.2550


       ด้วยความซาบซึ้งในความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจ เป็นผู้นำในการสร้างบารมี อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย คณะศิษยานุศิษย์จึงได้กำหนดเอา วันที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ คือวันที่ ๒๗ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันธรรมชัย และยังได้ถือโอกาสพร้อมใจกันสืบสานภารกิจของท่านให้สำเร็จ โดยเร็วไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนา มหารัตนวิหารคด เพื่อเป็นที่ประชุมรวมของพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจกันค้นคว้าและรวบรวม พระธรรมคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจเผยแผ่ธรรมะให้ขจรขจายไปทั่วโลก อันจะนำความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้หวนคืนมาอีกครั้ง และ พุทธบริษัททั้งหลายจะได้มีโอกาสฟังธรรม ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกับพุทธบุตรเรือนล้าน เป็นมหาสังฆทาน ที่ยิ่งใหญ่

 

หลังคามหารัตนวิหารคด ภารกิจนี้เพื่อพระพ่อ

สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด พ.ศ.2550


      ขณะนี้โครงการก่อสร้างมหารัตนวิหารคด ได้มาถึงเป็นโค้งสุดท้าย คือ ส่วนหลังคาบนชั้น ๒ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่นั่งของพุทธบุตรจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งโครงสร้างส่วนหลังคา ที่ทำจากแสตนเลสเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๘๖๐ หน่วย หรือ ๘๖๐ โมดูล ซึ่งมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายมีเพชรล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในปีนี้ศิษยานุศิษย์ ทุกท่านจึงตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของบุญหลังคามหารัตนวิหารคดให้สำเร็จโดยเร็วไว บางท่านรับบุญเป็นประธานกองกฐินบางท่านรับบุญเป็นเจ้าของหลังคาเป็นโมดูลบางท่านก็หลายโมดูล และได้ถือโอกาสในวันธรรมชัยนี้ ปิดกองกฐิน และปิดยอดโมดูลเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโย

 

เทคอนกรีตเสาค้ำฟ้า
หลังคามหารัตนคด ถวายปัจจัยสร้างหลังคาบูชาธรรม

สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด พ.ศ.2550


      ในช่วงสายของวันนี้ สาธุชนผู้มีบุญบางส่วนได้เดินทางมาถวายภัตตาหาร และถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวันธรรมชัย ณ หอฉัน คุณยายอาจารย์ ต่อจากนั้นในช่วงเย็นเหล่าสาธุชนผู้มีบุญก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้าหลังคามหารัตนวิหารคด ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น ๒ ทิศใต้ ฝั่งตะวันตก สาธุชนผู้มีบุญได้เดินทาง มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และนับเป็นครั้งแรกของเจ้าภาพผู้มีบุญที่มีโอกาสได้ขึ้นไปบนชั้น ๒ ของมหารัตนวิหารคด ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในโครงสร้างชั้น ๒ พร้อมๆกับการได้นึกถึงวันที่ภาพอันเรืองรองของผ้ากาสาวพัสตร์จากบรรดา พุทธบุตรจากทั่วโลกอร่ามไปทั้งบริเวณ บางท่านก็สนทนากันว่าไม่นึกเลยว่ามองจากมุมด้านบนจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ในงานบุญพิธีใหญ่ๆ ในวันมาฆบูชา ถ้ามีการจุดดวงประทีปจะสวยงามขนาดไหน บางท่านก็บอกว่า ถ้าเราไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยคอยพร่ำสอนและเป็นผู้นำในการสร้างบารมี เราคงไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ ่ขนาดนี้

      วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน มีความปีติและภาคภูมิใจในบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันไม่มีความโชคดีใดที่จะยิ่งใหญ่และประเสริฐเท่ากับการได้มาพบและสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ผู้พร่ำสอนวิธีการปิดอบาย ไปสวรรค์ สอนให้รู้หน้าที่และภารกิจอันสำคัญของชีวิต คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี และภารกิจแห่งการสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดมหาวิหารแห่งการสร้างสันติภาพโลก เราจะสานต่อภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยเร็วไว

 

พระของขวัญที่ระลึก ไว้สำหรับระลึกถึงบุญ สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด

พระของขวัญสร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด พ.ศ.2550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0200523853302 Mins