อสุภ อสุภะ

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2548

 

 

อสุภ แปลว่า ไม่งาม ไม่สวย ไม่ดี คือไม่น่าชื่นชม น่าเกลียด น่าระอา ใช้ว่า อสุภะ ก็ได้

 

          อสุภ ในคำวัดใช้หมายถึงซากศพในสภาพต่างๆ ซึ่งท่านกำหนดว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานได้กล่าวไว้โดยรวม 10 อย่างคือ ซากศพที่พองอืดซากศพที่ขาดกลางตัว ซากศพที่ถูกสัตว์กิน ซากคพที่มีมือ เท้า และศีรษะขาดหายไป ซากศพที่ถูกบั่นเป็นท่อนๆ ซากศพที่ถูกประหารมีเลือดไหลนอง ซากศพที่เน่าเฟะคลาดคล่ำด้วยหนอน ซากศพที่เหลือแต่โครงกระดูก

 

         อสุภ นิยมใช้คู่กับคำอื่น ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อสุภกถาอสุภกรรมฐาน ( กรรมฐานที่กำหนดอสุภเป็นอารมณ์) อสุภนิมิต ( นิมิตคืออสุภะ) อสุภภาวนา ( การบำเพ็ญอสุภกรรมฐาน) อสุภสัญญา ( การกำหนดรู้ว่าเป็นอสุภะ)

 

 Total Execution Time: 0.0076047658920288 Mins