หยุดไม่ซ้ำหยุด

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๗๖

หยุดไม่ซ้ำหยุด : “หยุดแรก” สำคัญมาก ๆ ถ้าหยุดได้จะยิ่งซาบซึ้งในพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ หยุดที่ ๒ ก็จะยิ่งซาบซึ้ง จนกระทั่งถึง “หยุดไม่ซ้ำหยุด” จะซาบซึ้งในพระคุณท่านขนาดไหน “ยิ่งหยุด ยิ่งนิ่ง ยิ่งซึ้งไม่หยุด”

 

เมื่อใจเราอยู่ในตำแหน่งแห่งความสุข : ถ้าใจเรามีความสุข มีความบริสุทธิ์ เราจะเหมือนเป็นท่อธารของผู้บริสุทธิ์ภายใน พระภายในก็จะผ่านท่อธารนี้ เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์ เราก็จะเป็นพระอยู่ภายใน พระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่ง จะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เรา เนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เรา ทำให้ตัวเราเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญ เมื่อใจเราอยู่ในตำแหน่งแห่งความสุข เราก็อยากจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011227528254191 Mins