หยุดแรก

วันที่ 21 ธค. พ.ศ.2558

“หยุดแรก”

“หยุดแรก”ถ้ารู้จักได้ วันนั้นไปบันทึกไว้เลยเป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตว่า“เราหยุดได้” เขียนเครื่องหมายตกใจ ! สีแดง ขีดเส้นใต้

If you have experienced the “first stop,” write it in your journal. The day of your life history:  “I’ve successfully stopped” Add an exclamation mark and underline it !

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ "ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016346549987793 Mins