ถ้าเราเอาจริง...เราก็จะเจอของจริง

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2558

ถ้าเราเอาจริง...เราก็จะเจอของจริง

 

ผู้ที่ได้รับความสว่างที่สุด...คือ ผู้ที่เคยมืดที่สุดมาก่อน

ผู้ที่เข้าถึงความสุขภายใน... คือ ผู้ที่มีความทุกข์มาก่อน

ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน...คือ ผู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ผู้ที่ใจมั่นคงหยุดนิ่ง...คือ ผู้ที่เคยมีความฟุ้งซ่านมาก่อน

ถ้าเราเอาจริง...เราก็จะเจอของจริง

 

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑
 

 Total Execution Time: 0.0019355177879333 Mins