พึงศึกษาวิเวก

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2548

 

พึงศึกษาวิเวก

 

พึงศึกษาวิเวก ซึ่งเป็นคุณอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย
ไม่ถือตัวว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะวิเวกนั้น
ผู้นั้นแล ชื่อว่าปฏิบัติใกล้นิพพาน

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๙๑

 

 Total Execution Time: 0.0011200308799744 Mins