อาณาจักรทางใจ

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๙๑

อาณาจักรทางใจ : ขยายอาณาจักรทางใจของเราไป จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ความสุข ความบริสุทธิ์ จะมาพร้อม ๆ กัน ไม่ก่อนไม่หลังกันเลย ซึ่งจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องนิ่งแน่น จะนิ่งแน่นได้ต้องปล่อยทิ้งทุกสิ่ง วิชชาธรรมกายต้องเรียนด้วยพระธรรมกาย 

 

ฝึกใจได้ทุกที่ : ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใด เราก็ฝึกใจเรื่อยไป ว่าง ๑ นาที ๒ นาที ก็ฝึกใจนิ่ง ๆ เอาไว้ในกลางกาย จะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ ไม่บาป ฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่น ทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้น บางคนเข้าใจผิดว่า ขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาป ความจริงแล้วไม่บาป หากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำ เพราะจิตเป็นกุศล กำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงาม นึกถึงพระรัตนตรัย ส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมา ก็เป็นเรื่องธรรมดา เราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วย ดังนั้น ควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013807499408722 Mins